tendence 2014 zapraszamy na nasze stoisko
Prawa autorskie Alkor Gdynia © 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
English
Polski
Deutch
WebCounter For Websites
Bursztyn bałtycki (sukcynit „bałtyckie złoto")
- odmiana bursztynu, substancja organiczna, żywica kopalna, która powstała w warunkach naturalnych co najmniej przed 40 milionami lat; pochodzi z utworów trzeciorzędowych (od eocenu po miocen).

Żywica wydostawała się ze zranień, pęknięć pni i gałęzi drzew. Mówi się o dwóch przyczynach tego zjawiska, po pierwsze, takim zwiększonym wypływem żywicy drzewa broniły się osłaniając zranienia, blokując dostęp wirusom i pasożytniczym grzybom. Po drugie mogła być to reakcja drzew na zachodzące zmiany klimatu, znaczne wahania temperatury i wyjątkową aktywność wulkaniczną. Przetrwała ona do naszych czasów w formach dokumentujących sposób jej powstawania i przemieszczania.
Bursztyn Batycki
O Bursztynie
Galeria
Kontakt